What'sNew

 

6 members have joined as master program students: Fumi Oki (from UT), Masahiro Ofuchi (from UT), Yuhi Kobayashi (from Chuo Univ.), Yuya Sekino (from UT), Haruka Hasegawa (from Ochanomizu Univ.) and Tomohiro Yoshida (from UT)!

(2024.04.01)